Historie

"Med en vestvendt plassering på en østkyst, ligger ebeltoft strand camping i superligaen blandt landets campingplasser"
 
Plassen er lang og smal. Ca. 800 x 110 meter med et areal på ca. 7,7 Ha. Beliggende direkte ved Ebeltoft Vig ved indkjøring til Ebeltoft By. Jordbunnen er hovedsakelig sandjord, med et lett lag mold over. Korte teltplugger er ikke nok når det blåser. Beplantningen består av furu, eik, bjørk og hagtorn på plassens midterste del. Ingen beplantning i nord og sør med unntak nyperoser, som finnes i et begrenset omfang.
 
Allerede før krigen syklet danskene til Vibæk og foretok teltslagning. Campingplassen var opprinnelig planlagt etablert i 1939, men grunnet krigens utbrudd ble dette udsatt.  Turistforeningen har fått overlatt et areal til teltslagning og får i 1947 Overfredningsnævnets godkjennelse til å anlegge leirplass. Men midlene er små og i november 1953 "bringes i forslag at pumpen, som står på plassen, skal repareres. Det ønskes et overslag over et blokkhus med toaletter og vaskerom og det skal settes opp skilt og regulativ vedr. plassens benyttelse, lages avfallspladss osv. samt ansettes et oppsyn".
 
Mange, også gjester i bil, finner veien til leirplassen ved Vibæk, og i 1955 henstiller Friluftraadet at det føres oppsyn med leirplassene og at det kreves leirpass. Ludvig Andersen blir 1. leirsjef.
I 1964 holdes 10 års jubileum. En typisk molbohistorie - det var 9 år siden campingplassen ble offisiell...
I 1968 etableres vintercamping.
I 1978 må telt og campingvogner trekkes tilbake fra stranden.
I 1996 toalettbygning i nord med "musikk i dusjen".
 
Den nordlige halvdelen ble opprettet i 1959 av FDM. I 1987 ble FDM-plassen kjøpt av den daværende Ebeltoft Kommune. De to plassene ble da lagt sammen til Vibæk Camping, som i 2006 skiftet navn til Ebeltoft Strand Camping.
 
I 2010 ble plassen kjøpt av Lone & Peter Friis Christensen. Med en begeistring over plassens unike beliggenhet og et stort ønske om å bringe forholdene på plassen i tråd med denne, ble et stort renoveringsarbeid satt i gang. I 2010 ble det oppført utendørs svømmebassengområde. Til sesongen 2011 ble servicebygningen i sør totalrenovert og i 2012 ble 2 servicebygninger midt på plassen revet ned og ga plass til en ny stor og moderne servicebygning. Plassen er i dag topp renovert og en moderne veldrevet plass, som tilhører eliten av danske campingplasser. Her venter det dere en varm og hjertelig velkomst!
 
Leirsjefer gjennom tidene:
1955-1965 Ludvig Andersen
1966-           Laurits Christensen
1972-1982 Byskov (FDM)
1977-1983 H.C. Ravnkilde
1983-1987 Inger Petersen (FDM)
1983-1989 Egon Bloch
1990-2001 Poul Thomsen
2002-2006 Peter Toft
2007-2008 Marianne Falk Nielsen
2009            Brian Sørensen
2010-2019 Lone & Peter Friis Christensen
2020-           Hans og Anette Lund